دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دسترسی سریع

سامانه دانشجویی

عملیات دانشجویی شامل انتخاب واحد، پرداخت شهریه، مشاهده نمرات و ثبت اعتراض، عملیات رزرو خوابگاه و...

سامانه اساتید

اساتید گرامی می توانند با استفاده از این بخش عملیات اینترنتی خود شامل بخش های ثبت نمرات، ثبت اطلاعیه، مشاهده اعتراض ها و ... را انجام دهند.

دانشجویان جدید

دانشجویان ورودی جدید پس از تکمیل مدارک می توانند از طریق این بخش اقدام به ثبت نام اینترنتی نمایند. ضمنا مراجعه حضوری به دانشگاه لازم نیست.


وب سایت اصلی دانشگاه
سیستم امانت و جستجو در کتابخانه
اتوماسیون تغذیه