اهداف کلان و سیاست ها

 

- اهداف كلان

 •     توسعه آموزشی دانشگاه با رویکرد جامعه محور
 •     ارتقاء و کاربردی نمودن پژوهش
 •     استقرار دانشگاه کارآفرین
 •     ارتقاء جایگاه داخلی و بین المللی دانشگاه
 •     توانمندسازی دانشجویان
 •     ارتقاء و ترویج ارزش های مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی
 •     رشد و افزایش بهره وری در دانشگاه و تعالی نیروی انسانی
 •     ارتقاء استانداردسازی فضای دانشگاه

 

 

- سیاستها

 •     ارتقاء كیفیت و استاندارد های آموزشی و پژوهشی
 •      تعالی دانشگاه
 •     توسعه فعالیتهای دانش بنیان با رویكرد تبدیل علم به ثروت واشتغال دانش آموختگان دانشگاه
 •     گسترش تحصیلات تكمیلی
 •     اصلاح و تقویت هرم هیئت علمی
 •     اجرای طرح های فاخر فرهنگی
 •     كاهش وابستگی مالی دانشگاه به شهریه
 •     توسعه حوزه علوم پزشكی
 •     توسعه همكاری های بین المللی دانشگاه
events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news