صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان

 معرفی:

صندوق رفاه دانشجویان با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ادامه تحصیل و بهبود شرایط زندگی شروع بکار نموده است .

 شرح مختصر وظایف : ۱-اعطای وام تامین شهریه (کوتاه مدت و بلند مدت ) ۲-اعطای وام ازدواج در طول دوران تحصیل ۳- اعطای وامهای بلند مدت وزارت علوم۴- انجام عملیات تقسیط شهریه

 شماره های تماس:

رئیس صندوق :‌ علی بهمنی ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۶۰

کارشناس وامهای میان مدت  : عباسعلی نژاد حسینی ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۶۱

کارشناس  وامهای بلند مدت : خانم سپهری ۰۳۱۴۲۲۹۲۵۳۲

 ایمیل :sandogh(at)iaun.ac.ir

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news