اداره درآمد و دریافت

اداره درآمد و دریافت

معرفی:

هنگامی که یک موسسه خدماتی برای دیگران کاری انجام دهد و یا کالایی به آنان تحویل دهد، در ازای آن مبلغی دریافت یا معادل آن مبلغ از ایشان طلب‌کار می‌شود، و یا  سند )چک ، سفته و ...) دریافت می‌کند. تمام این موارد موجب افزایش دارایی موسسه می‌گردد و چنین افزایش در دارایی، درآمد خوانده می‌شود. دانشگاه در واقع یک موسسه خدماتی آموزشی است که نظر به وظایف خطیر آن ، متحمل هزینه های سنگینی میگردد و جبران هزینه‌ها برای دانشگاه آزاد فقط از طریق جذب شهریه های مصوب مقدور میباشد .

شرح مختصر وظایف : ۱-تعریف و ایجاد قوانین  شهریه بر اساس بخشنامه ها  ۲- محاسبه شهریه‌ها ۳ تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل ۴- ثبت اسناد درآمدی ۵ - ثبت وامهای صندوق رفاه ۶- مغایرت گیری حسابهای درآمدی

شماره های تماس:

رئیس اداره : یوسف ربانیان     ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۵۸

کارشناس حسابداری اداره درامد : مصطفی محمدی۰۳۱۴۲۲۹۲۳۶۳

کارشناس اداره درامد : خانم محمدی  ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۵۹

کارشناس اداره درامد : خانم خزائیلی ۰۳۱۴۲۲۹۲۳۱۹

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news