اداره حقوق و دستمزد

اداره حقوق و دستمزد

معرفی:

حقوق و دستمزد پولی است که بابت جبران خدمات کارکنان در سازمان پرداخت می شود و باید کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق و محرکى براى سخت‏کوشى و به کارگیرى همه توانایى‏هاى بالقوه آنان بوده و جنبه انگیزشى داشته باشد.

شرح مختصر وظایف:۱-محاسبه و پرداخت حقوق کارکنان دانشگاه ۲- محاسبه  و پرداخت حق التدریس اساتید مدعو ۳- محاسبه و پرداخت وامهای کارکنان ۴- محاسبه ، کسر و واریز بدهی به سازمانهای دولتی (‌مالیات و بیمه ) ۵- ثبت اسناد حسابداری مربوط .

شماره های تماس:

رئیس اداره  : ناصر الحبیبی‌  ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۳۶

کارشناس حقوق و دستمزد هیات علمی : محمد ربانیان  ۰۳۱۴۲۲۹۲۱۳۳

کارشناس حقوق  و  دستمزد کارکنان غیر هیات علمی : خانم شاطری ۰۳۱۴۲۲۹۲۳۸۲

 کارشناس حق التدریس:سید محسن انوری ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۵۲

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news