اداره پرداخت ها و هزینه ها (حسابداری)

اداره پرداخت ها و هزینه ها (حسابداری)

معرفی:

بی شک گسترش مبادلات مالی و اعتباری انسان را هرروز بیشتر از قبل مقید به نظام مند کردن این امور می نماید . نظم و نظام پرداختها و هزینه‌ها در چارچوب قوانین کلی و قرارداهای اجتماعی مبادلات را آسان تر و مدیریت را واقع بینانه تر می نماید .

 شرح مختصر وظایف : ۱- ثبت و صدور کلیه اسناد حسابداری ۲- صدور چک ۳- ثبت دفاتر مالی دانشگاه  ۴- مغایرت گیری حسابهای بانکی ۵-  تهیه و تنظیم ترازهای مالی ۶- اخذ وثیقه های بانکی

شماره های تماس:

رئیس اداره : محسن قنبریها ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۳۴

کارشناس حسابداری :محسن کاظمی ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۴۷

کارشناس حسابداری :  خانم تاج الدین ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۴۹

کارشناس حسابداری : مصطفی محمدی ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۴۸

کارشناس حسابداری : حمید باقری ۰۳۱۴۲۲۹۲۷۱۹

کارشناس حسابداری : مجید رمضانزاده ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۵۰

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news