اداره اعتبارات و تعهدات و قراردادها

اداره اعتبارات و تعهدات و قراردادها

معرفی:

در دنیای امروزی دیگر نیاز نیست یک سازمان تمامی امور خود را با پرسنل تحت امر سامان دهی نماید ، زیرا در اکثر مواقع حجیم شدن سازمان علاوه بر بالابردن هزینه‌ها باعث کاهش سرعت عمل ،‌ کاهش کیفیت کار و عدم نظارت واقعی و دقیق بر حسن انجام کار میگردد . لذا سازمانها سعی می نمایند با واگذاری خدمات مورد نیاز خود به شرکتهای تخصصی اولا" حجم سازمانی خود را متعادل نگه داشته و دوما" خدمات دلخواه خود را با کمترین هزینه و با بهترین کیفیت بدست آورند .

شرح مختصر وظایف :۱- انعقاد قراردادها  ۲- محاسبه و ثبت صورت وضعیتهای پیمانکاری ۳- ثبت اسناد مالی تعهدات و قراردادها ۴- ثبت و ضبط اسناد اعتباری و تعهدی قراردادها

شماره های تماس:

رئیس اداره : حمید باقری ۰۳۱۴۲۲۹۲۸۸۰

کارشناس اداره  : حسین یوسفی۰۳۱۴۲۲۹۲۰۲۷

کارشناس اداره : محمدرضا هنرمندی 03142292020

کارشناس اداره: غلامحسین ملکی 03142293027

 

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news