اداره حسابداری اموال و انبار

اداره حسابداری اموال و انبار

معرفی:

از آنجا که بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری و توازن مالی شرکتها صرف تهیه و خرید انواع داراییهای سرمایه‌ای میگردد تا در پیشبرد اهداف و وظایف پیش بینی شده بکار گرفته شوند و از طرفی بعنوان یک قلم در صورتهای مالی و تاثیر گذار در وضعیت مالی شرکت مورد توجه میباشد، لذا عملیات ثبت و پردازش اطلاعات فیزیکی و ریالی و انجام کنترل‌های لازم و همچنین تخصیص سیستماتیک هزینه‌های پرداخت شده بعنوان هزینه استهلاک و افشاء اطلاعات مورد نیاز در صورتها و گزارشهای مالی، یکی از مهمترین وظایف اداره حسابداری اموال و انبار میباشد.

 شرح مختصر وظایف : ۱- ثبت سند حسابداری اموال  ۲- کنترل موجودی انبارها براساس ورودی و خروجی‌ها ۳- کنترل اموال تحویلی به اشخاص ۴- انبارگردانی سالیانه

 شماره های تماس:

رئیس اداره : ۰۳۱۴۲۲۹۲۷۶۲

کارشناس اداره : احمد چاوشی ۰۳۱۴۲۲۹۲۷۶۳

 

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news