کارگزینی و رفاه

کارگزینی و رفاه

اهم وظایف:

-انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب، ارتقاء، ترفیع، مرخصی، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، از کار افتادگی و بازخرید کارکنان در کلیه سطوح.

- بررسی فرمهای تنظیم شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها.

- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی،‌ ترفیع، بازنشستگی کارکنان واحدها.

- دریافت و بررسی رونوشت کلیه احکام استخدامی اعم از انتصاب، انتقال، ترفیع،‌ خروج از خدمت جهت انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط.

- صدور حکم کارگزینی کارمندان.

- انجام امور مربوط به بیمه کارکنان.

- همکاری در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای استفاده کارکنان از اماکن ورزشی و تفریحات سالم.

- همکاری در تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان از قبیل تشکیل شرکت های تعاونی مصرف، مسکن، ایجاد مهدکودک و مهمانسرا و اعطای وام های ضروری و سایر امور رفاهی.

- همکاری در تهیه طرحهای لازم برای ایجاد تسهیلات جهت اعطاء کمک نقدی به کارکنان و نظارت بر حسن اجرای این طرحها.

- همکاری در تهیه لوایح دفاعی در مورد شکایت مستخدمین بازنشسته، از کارافتاده و وراث مستخدمین فوت شده جهت طرح در مراجع قضائی.

- شرکت در جلسات و محاکم حل اختلاف و پاسخگوئی به شکایاتی که بر علیه دانشگاه طرح می گردد برابر ضوابط و مقررات.

- تهیه و امضاء پیش نویس احکام استخدامی نظیر انتصابات، ارتقاء‌ گروه، مأموریت،‌ مرخصی و سایر احکام واحد.

- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

شماره های تماس:

رئیس اداره: حسین یزدانی ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۲۵

کارشناس اداره: رضا هوایی ۰۳۱۴۲۲۹۲۰۲۹

کارشناس اداره:آقای اسدی

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news