احکام جدید صادره از سوی ریاست محترم دانشگاه در این بخش قرار خواهند گرفت.

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
تمدید موضوع انتصاب آقای دکتر احمد سبحانی به عنوان معاون آموزشی دانشکده پزشکی 21 مرداد 1394 1667
تمدید موضوع انتصاب آقای دکتر حمیدرضا نیک یار به عنوان رییس دانشکده پزشکی 21 مرداد 1394 1501
تمدید موضوع انتصاب آقای دکتر محمد نادری به عنوان معاون آموزشی دانشکده کامپیوتر 21 مرداد 1394 1572
تمدید موضوع انتصاب خانم دکتر اله پورعزیزی به مدیرگروه ارشد مهندسی پزشکی -مهندسی بافت و کارشناسی بیوشیمی 21 مرداد 1394 1534
انتصاب مدیرگروه کارشناسی ناپیوسته معماری 21 مرداد 1394 1640
انتصاب مدیر گروه تحصیلات تکمیلی رشته های مهندسی عمران(آب، سازه، زلزله) 12 خرداد 1394 1947
انتصاب مدیرگروه تحصیلات تکمیلی رشته های مهندسی عمران(خاک و پی، راه و ترابری، مهندسی و مدیریت ساخت) 12 خرداد 1394 1950
انتصاب مدیر گروه رشته مامایی 12 خرداد 1394 1979
انتصاب مسئول دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه 02 خرداد 1394 2181
انتصاب مدیر گروه کارشناسی مهندسی عمران 02 خرداد 1394 2013
events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
telegram link
news