تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۶-۹۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی۹6-۹5

انتخاب واحد سه ﺷﻨﺒـﻪ ۱۶ شهریور ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ ﺷﻨﺒـﻪ ۲۵ شهریور ﻣﺎه ۱۳۹۵
شروع کلاس ها ﺷﻨﺒـﻪ ۲۷ شهریور ﻣﺎه ۱۳۹۵
حذف و اضافه ﺷﻨﺒـﻪ ۱۰ مهر ﺗﺎ چهارﺷﻨﺒـﻪ ۱۴مهر ﻣﺎه ۱۳۹۵
زمان برگزاری امتحانات میان ترم ﺷﻨﺒـﻪ ۱۵ آبان ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ ۲۷ آبانﻣﺎه ۱۳۹۵
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ ۱۱ دی ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ ۱۶ دیﻣﺎه ۱۳۹۵
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ ۱۶ دی ﻣﺎه ۱۳۹۵
زمان امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ ۱۸ دی ﻣﺎه ﺗﺎ پنج شنبه ۳۰ دی ﻣﺎه ۱۳۹۵
انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۶-۹۵
 شنبه ۲ بهمن ماه تا پنج شنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۵
شروع کلاس های نیمسال دوم ۹۶-۹۵
شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۵

نوشتن دیدگاه

زبان نگارش فارسی- توهین و افترا قابل پیگیری.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news