تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۹6-۹5

انتخاب واحد سه ﺷﻨﺒـﻪ 5 بهمن ﻣﺎه ۱۳۹۵
شروع کلاس ها دوﺷﻨﺒـﻪ 11 بهمن ماه ۱۳۹۵
حذف و اضافه ﺷﻨﺒـﻪ 23 بهمن ﺗﺎ چهارﺷﻨﺒـﻪ 27 بهمن ﻣﺎه ۱۳۹۵
زمان برگزاری امتحانات میان ترم ﺷﻨﺒـﻪ 19  فروردین  تا ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 31 فروردین ماه  ۱۳۹6
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ 6 خرداد ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 11 خرداد ماه  ۱۳۹6
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 11 خردادﻣﺎه ۱۳۹6
زمان امتحانات چهارشنبه 17 خرداد تا دوشنبه  29 خرداد ماه ۱۳۹6

نوشتن دیدگاه

زبان نگارش فارسی- توهین و افترا قابل پیگیری.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news