تقویم کارآموزی ترم تابستان 96-95

شرح فعالیت

تاریخ شروع

حداکثر تاریخ اتمام

تشکیل جلسات توجیهی توسط اساتید محترم کارآموزی

24 تير ماه 96

7 مرداد 96

ثبت مکان کارآموزی دانشجو در سامانه کارآموزی و تایید دانشجو

24 تير ماه96

12 مرداد 96

تایید استاد

پس از تایید دانشجو

15 مرداد 96

پرینت معرفی‌نامه از سامانه کارآموزی توسط دانشجو

پس از تایید دفتر ارتباط با صنعت

17مرداد 96

اعلام زمان شروع کارآموزی در سامانه توسط دانشجو

پس از دریافت معرفی‌نامه و قبل از حضور در محل کارآموزی

31 شهريور 96

تکمیل فرم‌های گزارش هفتگی در سامانه

پس از شروع کارآموزی

پایان آبان 96

تحویل فرم‌های گزارش سرپرست و گواهی پایان دوره کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت

پس از تکمیل تعداد ساعت کارآموزی

8 آذر 96

مراجعه حضوری دانشجو به استاد و ثبت نمره توسط استاد درس در سامانه کارآموزی

پس از پایان دوره حضور دانشجو در محل کارآموزی و تکمیل فرم‌های سامانه

15 آذر 96

نوشتن دیدگاه

زبان نگارش فارسی- توهین و افترا قابل پیگیری.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news