تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی۹7-۹6

انتخاب واحد یکﺷﻨﺒـﻪ 12 شهریور تا سه شنبه 21 شهریورماه ۱۳۹6
شروع کلاس ها شنبه 25 شهریورماه ۱۳۹6
حذف و اضافه دوﺷﻨﺒـﻪ 10 مهر ﺗﺎ پنجشنبه 13 مهرماه ۱۳۹6
زمان برگزاری امتحانات میان ترم ﺷﻨﺒـﻪ 20 آبان  تا ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 2 آذرماه ۱۳۹6
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ 9 دی ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 14 دی ماه  ۱۳۹6
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 14 دی ﻣﺎه ۱۳۹6
زمان امتحانات شنبه ۱۶ دی تا پنج شنبه 28 دی ماه ۱۳۹6

نوشتن دیدگاه

زبان نگارش فارسی- توهین و افترا قابل پیگیری.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news