حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

>>وب سایت حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی عهده دار سیاستگذاری ،برنامه ريزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان، متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد. نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت ،رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی ، فوق برنامه ، مشاوره ، صدور مدارک فارغ التحصیلی‌، نقل و انتقال دانشجویان و امور فرهنگی از دیگر وظایف این معاونت می باشد. فلسفه وجودی‌ و مأموریت اصلی‌ معاونت دانشجویی‌ و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی‌ ایجاد بستری‌ مطمئن برای‌ مشاركت دانشجویان  می‌ باشد و از طریق درک انتظارات سعی‌ می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی و...اقدام نماید.


خدمات دانشجویی:

نقل و انتقالات  اتوماسیون تغذیه  امور خوابگاه ها  فارغ التحصیلان   امور نظام وظیفه   اطلاعیه هاAdvice

امور فرهنگی:

کانون قرآن و عترت  اقامه نماز  کانون شهروند مسئول  کانون اندیشه امام (ره)  هیئت سیدالساجدین نجف آباد  اطلاعیه های معاونت فرهنگی و اجتماعی  daneshjoeei01


چارت معاونت دانشجویی و فرهنگی:

برای دریافت اطلاعات مربوط به هر بخش روی آن کلیک کنید.

 

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
telegram link
news
صفحه اصلی دانشجویی و فرهنگی