امور نظام وظیفه

امور نظام وظیفه

ضمن عرض خیر مقدم به شما دانشجویان ورودی جدید این دانشگاه، از دانشجویان پسر خواهشمندیم مطالب این صفحه را به دقت مطالعه نمایند تا از بروز مشکلات احتمالی در روند ثبت نام شما پیشگیری گردد.

با تشکر

اداره امور نظام وظیفه

بازگشت به صفحه اصلی معاونت دانشجویی>

بازگشت به صفحه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود>

اطلاعات عمومی نظام وظیفه

با توجه به قانون وظیفه عمومی کشوری که خدمت سربازی دانشجویان مذکرایرانی را به محض ورود به سن مشمولیت مصوب نموده است و متناسب با مقررات و دستورالعمل هایی که هر ساله از سوی سازمان وظیفه عمومی به دانشگاهها ابلاغ می گردد ، اقدامات ذیل معمول می گردد .

الف ) دانشجویان دارای کارت پایان خدمت و معافیت دائم و به طور کل دانشجویانی که مشمول خدمت وظیفه عمومی نخواهند شد مدارک مثبته نظام وظیفه خود را  در بدو ثبت نام اسکن می نمایند و ثبت نام آنان مورد تایید اولیه قرار می گیرد. سپس برای قطعی شدن ثبت نام و برطرف شدن اشکال نظام وظیفه ، بایستی اصل مدرک اسکن شده را حداکثر ظرف یک ماه به دفتر امور مشمولین دانشگاه (ساختمان معاونت دانشجویی) ارائه نمایند در غیر اینصورت ثبت نام آنها قطعی نخواهد شد.

ب) معافیت تحصیلی : سایر دانشجویان که اصطلاحا مشمول خوانده می شوند لازم است در بدو ثبت نام معافیت تحصیلی خود را از دفاتر پلیس +10 شهرستان نجف آباد اخذ و حداکثر یک ماه بعد به دفتر امور مشمولین دانشگاه(ساختمان معاونت دانشجویی) ارائه نمایند . مدارک لازم و نحوه اخذ معافیت تحصیلی و همچنین آدرس و شماره تلفن دفاتر پلیس+10 در سایت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود    rs.iaun.ac.ir درج گردیده است.

سنوات مجاز تحصیل دانشجویان در مقاطع تحصیلی :

۱- کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته (۳سال )

۲- دکتری ناپیوسته ( 6 سال )

۳- کارشناسی پیوسته (۵سال )

۴- دکتری حرفه ای (۸سال)

تبصره 1: افزایش سنوات مجاز تحصیل :

دانشجویان مشمولی که در سنوات مجاز تحصیل ، فارغ التحصیل نشوند. برای ادامه تحصیل نیاز به تصویب کمسیون موارد خاص دانشگاه دارند تا با مکاتبه به معاونت وظیفه عمومی نجف آباد درخواست افزایش سنوات گردد. بدیهی است در صورتی که دانشجوی مشمول مجوزات لازم را نداشته باشد ، غایب محسوب شده و اجازه ادامه تحصیل نخواهد داشت.ضمنا سنوات ارفاقی توسط پلیس +10 صادر اما سنوات در شرایط اخراج توسط معاونت وظیفه عمومی نجف آباد صادر می گردد

تبصره 2: تغییر رشته یا دانشگاه با ثبت نام مجدد:

دانشجویان مشمول در کل دوران تحصیل (از کاردانی تا دکترا) صرفا یک بار می توانند انصراف داده وبا ثبت نام  مجدد(چه با آزمون یا بدون آزمون فرقی نمی کند) ، (تغییر رشته یا محل تحصیل یا هردو ) معافیت تحصیلی جدید دریافت نمایند . مدت تحصیل رشته و مقطع  قبلی جزو سنوات رشته و مقطع جدید محسوب نمی گردد.

ج) اعلام اتمام معافیت تحصیلی : دانشجویان مشمول به محض قطع ارتباط با دانشگاه به عناوین ذیل به سازمان وظیفه عمومی معرفی می گردند .

1- فارغ التحصیل                        2- ترک تحصیل                         3- انصراف                    4 - اخراج

تبصره : دانشجویان فوق الذکر از زمان اتمام معافیت تحصیلی به مدت یک سال مهلت دارند تا به خدمت وظیفه اعزام و یا در صورت داشتن شرایط مجددا مشغول تحصیل گردند. در غیر اینصورت غایب محسوب می شوند.

تذکرخیلی مهم: دانشجویان اخراجی و دانشجویانی که برای بار دوم «انصراف داده یا ترک تحصیل کرده باشند» باشند اجازه ادامه تحصیل را ندارند. دانشجویان فارغ اتحصیل فقط اجازه تحصیل در مقطع بالاتر را دارند.

تبصره: دانشجویان مقطع کارشناسی در صورت طی بیش از شش نیمسال و فراغت از تحصیل با مدرک معادل کاردانی ، حق ادامه تحصیل نداشته و باید خود را به نظام وظیفه معرفی نمایند.

د) صدور گواهی های اشتغال به تحصیل ویژه سازمان وظیفه عمومی:

اگر چه انواع گواهی های اشتغال توسط آموزش دانشکده های مختلف دانشگاه انجام می شود اما دانشجویان مشمولی که دارای معافیت تحصیلی می باشند صرفا گواهایی که به معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود شامل گواهی جهت درخواست معافیت های کفالت و موارد خاص و همچنین گواهی خروج از کشور جهت سفرهای زیارتی ، ورزشی و علمی می توانند با ثبت درخواست گواهی اشتغال خود در سایت دانشگاه ، گواهی مذکور را به صورت آماده در روزهای فرد هفته (یک شنبه و سه شنبه) از دفتر امور مشمولین و معافیت های دانشگاه (ساختمان معاونت دانشجویی) دریافت نمایند.

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
telegram link
news