اداره امور دانش آموختگان

اداره امور دانش آموختگان

 امروزه کمتر کارخانه ،مجتمع صنعتی ،مرکز بهداشتی درمانی یا مرکز آموزشی را می توان یافت که ردپایی از دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در آن یافت نشود. دانشگاهی که با تربیت حدود ۱۰۰۰ نفر پزشک، ۳۰۰۰ مهندس و کارشناس ارشد بیش از ۴۰۰۰۰ مهندس، کارشناس ،دبیر، آموزگار و تکنسین فنی جایگاه خاصی در بازار کار و خدمات کشور برای خود بدست آورده است.

اطلاعیه های مرتبط فارغ التحصیلان>

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news