سامانه های خدمات الکترونیک دانشجویان

کانال تلگرام دانشگاه را دنبال کنید!

telegram

Megaphone-icon اطلاعیه های مرتبط با سامانه دانشجویی

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۶-۹۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی۹6-۹5

انتخاب واحد دوشنبه 19 تیرماه ﺗﺎ چهارشنبه 21 تیرﻣﺎه ۱۳۹6
شروع کلاس ها ﺷﻨﺒـﻪ 24 تیرﻣﺎه ۱۳۹6
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ 28مردادماه ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 2شهریورﻣﺎه ۱۳۹6
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 2 شهریورﻣﺎه ۱۳۹6
زمان امتحانات  ﺷﻨﺒـﻪ 4 شهریورﻣﺎه ﺗﺎ پنچ شنبه 9 شهریورﻣﺎه ۱۳۹6

 

اعلام زمانبندی حذف و اضافه ترم مهر 1395

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بر اساس تقویم آموزشی ترم جاری حذف و اضافه  از روز شنبه 23 بهمن تا چهارشنبه 27 بهمن ماه انجام خواهد شد و زمان دقیق هر دانشجو برای حذف و اضافه در سامانه دانشجویی اعلام شده است. 

اعلام زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن 1395

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن 95 در سامانه دانشجویی اعلام شد و از طریق لینک زمانبندی انتخاب واحد می توانید زمان دقیق انتخاب واحد خود را مشاهده کنید. نکات مهمی که باید برای انتخاب واحد مد نظر داشته باشید به شرح زیر می باشد:

1- طبق تقویم آموزشی انتخاب واحد از روز 5 بهمن شروع خواهد شد و روز اول مختص انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

2- از روز دوم یعنی 6 بهمن طبق زمان اعلام شده در سامانه دانشجویی انتخاب واحد سایر مقاطع تحصیلی امکان پذیر خواهد بود. 

3- اولویت زمانبندی انتخاب واحد بر اساس تعداد واحد کل گذرانده دانشجویان محاسبه شده و قابل تغییر نیست.

4- پرداخت شهریه ثابت ترم جدید و بدهی های قبلی برای انجام انتخاب واحد الزامی است. توصیه می شود شهریه خود را قبل از فرا رسیدن زمان انتخاب واحد پرداخت کنید تا برای انتخاب واحد فرصت کافی داشته باشید.

5- به دلیل ترافیک بالای شبکه های بانک و دانشگاه در زمان انتخاب واحد توصیه می شود شهریه خود را در ساعات غیر اداری واریز نمایید تا احتمال بروز خطا در پرداخت الکترونیکی کمتر شود.

6- دانشجویانی که به هر دلیل فایل انتخاب واحد آنها مسدود شده است باید تا قبل از زمان انتخاب واحد خود با مراجعه به بخش مربوطه نسبت به رفع اشکال اقدام نمایند.

7- دانشجویانی که به هر دلیل در زمان خود نتوانستند انتخاب واحد کنند در همان روز و روزهای بعدی از ساعت 16 تا 24 امکان انتخاب واحد دارند.

9- تایید نهایی انتخاب واحد را فقط وقتی بزنید که مطمئن هستید نیازی به تغییر برنامه درسی خود در انتخاب واحد ندارید. لازم به ذکر است در زمان حذف و اضافه امکان تغییر دروس برای تمام دانشجویان وجود دارد.

10- در مورد ظرفیت دروس و مسائل مرتبط با ارائه درس باید با مدیر و کارشناسان گروه آموزشی خود تماس حاصل فرمایید.

11- شروع کلاسها از روز دوشنبه 11 بهمن می باشد.

به غیر از دانشجویانی که وضعیت جبران معدل دارند، اخذ مجدد دروس پاس شده در انتخاب واحد تخلف محسوب خواهد شد.

قابل توجه دانشجويان متقاضي خوابگاه و دانشجويان جديد الورود نیمسال دوم ۹۶-۹۵

به اطلاع دانشجويان خوابگاهي كه متقاضيان خوابگاه در نيمسال تحصيلي دوم 96-95 مي رساند:

1- پرداخت شهريه خوابگاههاي برادران و خواهران مبلغ 2/500/000ريال و سوئيت خواهران مبلغ 4/000/000 ريال مي باشد .

2- زمان پرداخت شهريه جهت خوابگاه حضرت خديجه(س) از تاريخ 16/10/95 لغايت 95/10/23 مي باشد و مدت زمان پرداخت شهريه خوابگاههاي برادران وخواهران از تاريخ 95/10/23 لغايت 28/95/10 مي باشد.

دانشجويان پس از واريز نمودن شهريه خوابگاه حتما نسبت به ثبت مجدد اتاق خود به دفترمسئول خوابگاه مراجعه و يا با شماره تلفن اين دفاتر( مسئول خوابگاههاي برادران 03142292350 و خوابگاه خواهران 03142292351) تماس حاصل نمايند.

بديهي است دانشجويان خوابگاهي كه در تاريخ هاي ياد شده در خصوص پرداخت و ثبت اتاق خود اقدام ننمايند به منزله انصراف از خوابگاه تلقي شده و شخص جايگزين در اتاق مربوطه معرفي مي گردد.

دانشجويان جديد الورود متقاضي خوابگاه

دانشجويان جديد الورود پس از تكميل مراحل ثبت نام دانشگاه و دريافت شماره شناسايي جهت ثبت نام خوابگاه به صورت اينترنتي با كد كاربري و رمز ورود از طريق سامانه اتوماسيون خوابگاه قسمت شهريه خوابگاه مبلغ شهريه ذكر شده را واريز نمايند.

خوابگاه عمومي مبلغ 2/500/000 ريال و سوئيت خواهران 4/000/000 ريال و پرداخت مبلغ 200/000 جداگانه به عنوان وديعه خوابگاه.

دانشجويان جديدالورود بعد از واريز شهريه خوابگاه جهت رزرو اتاق، به صورت حضوري و يا با شماره هاي 03142292350 خوابگاه برادران و 03142292351 خوابگاه خواهران تماس حاصل نمايند.

                                                                                                 اداره امورخوابگاهها

زیر مجموعه ها