سامانه های خدمات الکترونیک دانشجویان

Megaphone-icon اطلاعیه های مرتبط با سامانه دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که زمانبندی حذف و اضافه ترم مهر 96 در سامانه دانشجویی اعلام شد و بر اساس تقویم آموزشی از روز دو شنبه دهم مهر تا پنج شنبه سیزدهم مهر ادامه خواهد داشت.

نکات مهم :

1-     آندسته از دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند می توانند روز دهم مهر برای انتخاب واحد به سامانه دانشجویی مراجعه نمایند. برای انتخاب واحد حتما باید از لینک انتخاب واحد استفاده شود.

2-     پرداخت شهریه متغییر و بدهی های قبلی برای انجام حذف و اضافه الزامی است. توصیه می شود شهریه خود را قبل از فرا رسیدن زمان حذف و اضافه پرداخت نمایید.

3-     دانشجویانی که به هر دلیل در زمان خود نتوانستند حذف و اضافه کنند در همان روز از ساعت 16 تا 24 امکان حذف و اضافه دارند.

4-     تایید نهایی را فقط وقتی بزنید که مطمئن هستید نیازی به تغییر برنامه درسی خود ندارید. بعد از تایید نهایی امکان هیچ تغییری در برنامه کلاسی نیست.

5-     در مورد ظرفیت دروس و مسائل مرتبط با ارائه درس باید با مدیر و کارشناسان گروه آموزشی خود تماس حاصل فرمایید.

دانشجویان گرامی در هنگام انتخاب واحد به نکات زیر توجه داشته باشید:

1- بر اساس آیین نامه های آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95 به بعد با پایان نامه می توانند حداکثر دو درس و تا سقف 6 واحد اخذ نمایند.

2- امکان انتخاب درس گذرانده شده وجود ندارد و دانشجویانی که می خواهند از امکان جبران معدل استفاده نمایند حتما باید قبل از انتخاب واحد مجوز لازم را از آموزش اخذ نمایند.

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که زمانبندی انتخاب واحد ترم مهر 96 در سامانه دانشجویی اعلام شد و از طریق لینک زمانبندی انتخاب واحد می توانید زمان دقیق انتخاب واحد خود را مشاهده کنید. نکات مهمی که باید برای انتخاب واحد مد نظر داشته باشید به شرح زیر می باشد:

1- طبق تقویم آموزشی انتخاب واحد از روز 12 شهریور شروع خواهد شد و روز اول مختص انتخاب واحد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پزشکی است.

2- از روز دوم یعنی 13 شهریور طبق زمان اعلام شده در سامانه دانشجویی انتخاب واحد سایر مقاطع تحصیلی امکان پذیر خواهد بود. 

3- اولویت زمانبندی انتخاب واحد بر اساس تعداد واحد کل گذرانده دانشجویان محاسبه شده و قابل تغییر نیست.

4- پرداخت شهریه ثابت ترم جدید و بدهی های قبلی برای انجام انتخاب واحد الزامی است. توصیه می شود شهریه خود را قبل از فرا رسیدن زمان انتخاب واحد پرداخت کنید تا برای انتخاب واحد فرصت کافی داشته باشید.

5- به دلیل ترافیک بالای شبکه های بانک و دانشگاه در زمان انتخاب واحد توصیه می شود شهریه خود را در ساعات غیر اداری واریز نمایید تا احتمال بروز خطا در پرداخت الکترونیکی کمتر شود.

6- دانشجویانی که به هر دلیل فایل انتخاب واحد آنها مسدود شده است باید تا قبل از زمان انتخاب واحد خود با مراجعه به بخش مربوطه نسبت به رفع اشکال اقدام نمایند.

7- دانشجویانی که به هر دلیل در زمان خود نتوانستند انتخاب واحد کنند در همان روز و روزهای بعدی از ساعت 16 تا 24 امکان انتخاب واحد دارند.

9- تایید نهایی انتخاب واحد را فقط وقتی بزنید که مطمئن هستید نیازی به تغییر برنامه درسی خود در انتخاب واحد ندارید. لازم به ذکر است در زمان حذف و اضافه امکان تغییر دروس برای تمام دانشجویان وجود دارد.

10- در مورد ظرفیت دروس و مسائل مرتبط با ارائه درس باید با مدیر و کارشناسان گروه آموزشی خود تماس حاصل فرمایید.

11- شروع کلاسها از روز شنبه 25 شهریور ماه می باشد و حذف و اضافه از تاریخ 10 مهر شروع خواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی۹7-۹6

انتخاب واحد یکﺷﻨﺒـﻪ 12 شهریور تا سه شنبه 21 شهریورماه ۱۳۹6
شروع کلاس ها شنبه 25 شهریورماه ۱۳۹6
حذف و اضافه دوﺷﻨﺒـﻪ 10 مهر ﺗﺎ پنجشنبه 13 مهرماه ۱۳۹6
زمان برگزاری امتحانات میان ترم ﺷﻨﺒـﻪ 20 آبان  تا ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 2 آذرماه ۱۳۹6
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ﺷﻨﺒـﻪ 9 دی ﺗﺎ ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 14 دی ماه  ۱۳۹6
پایان کلاس ها ﭘﻨـﺞ  ﺷﻨﺒـﻪ 14 دی ﻣﺎه ۱۳۹6
زمان امتحانات شنبه ۱۶ دی تا پنج شنبه 28 دی ماه ۱۳۹6

قابل توجه دانشجویان غیربومی متقاضی خوابگاه ودانشجویان جدیدالورودسال تحصیلی 97-96

به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه درنیمسال تحصیلی اول 97-96 می رساند :

1- پرداخت شهریه خوابگاه های برادران وخواهران مبلغ 2/500/000 ریال وسوئیت خواهران مبلغ 4/000/000 ریال می باشد.

2-مهلت پرداخت شهریه خوابگاه وثبت اتاق برای خوابگاه های عمومی ازتاریخ 96/6/5 لغایت 96/6/15 و سوییت خواهران از تاریخ 96/6/16 لغایت 96/6/20 می باشد.

3-دانشجویان پس ازواریزنمودن شهریه خوابگاه بصورت اینترنتی می توانندجهت انتخاب اتاق خوداقدام نمایند.

بدیهی است دانشجویان متقاضی خوابگاه درصورتی که درمدت زمان یادشده نسبت به انتخاب اتاق خوداقدام ننمایندبمنزله انصراف ازخوابگاه تلقی شده وشخص دیگری جایگزین دراتاق مربوطه معرفی می گردد.

دانشجویان جدیدالورودمتقاضی خوابگاه

دانشجویان جدیدالورودپس ازتکمیل مراحل ثبت نام دانشگاه ودریافت شماره شناسائی جهت ثبت نام خوابگاه بصورت اینترنتی باکدکاربری ورمزعبورازطریق سامانه اتوماسیون خوابگاه نسبت به واریز مبلغ شهریه ذکرشده اقدام نمایند.

خوابگاه خواهران وبرادران مبلغ 2/500/000 ریال وسوئیت خواهران مبلغ 4/000/000 ریال وپرداخت مبلغ 200/000 ریال بصورت جداگانه بعنوان ودیعه خوابگاه می باشد.

دانشجویان جدیدالورودپس ازثبت نام وواریزشهریه خوابگاه جهت رزرو اتاق بصورت حضوری( بادردست داشتن تصویرشناسنامه ،تصویرکارت ملی و2قطعه عکس)ویاباشماره های 03142292350 خوابگاه برادران و

03142292351 خوابگاه خواهران تماس حاصل نمایند.

                                                                                                               اداره امورخوابگاه های دانشجوئی

زیر مجموعه ها