کمپ مهارت ورزی تابستانه

حوزه برنامه ریزی، امور اقصادی و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با همكاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می كند

دوره آموزشی دو هفته ایی كمپ مهارت ورزی تابستانه در دانشگاه صنعتی شریف

ویژه دانشجویان كلیه ورودی های رشته های :

  •       مهندسی برق
  •      مهندسی كامپیوتر و فناوری اطلاعات
  •      مهندسی عمران
  •      مهندسی صنایع
  •      مدیریت

stu این دوره شامل یك پكیج اختصاصی به مدت 64 ساعت متناسب با هر رشته و یك پكیج عمومی به مدت 30 ساعت برای كلیه رشته ها می باشد.

stu در پایان دوره به هر دانشجو شركت كننده مدرک گواهی شركت در دوره با تایید دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اعطا می گردد.

stu در صورت كسب حد نصاب قبولی در امتحان ارزشیابی پایان دوره، مدرک گواهی ارزشیابی با تایید دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اعطا می گردد.

stu زمان احتمالی برگزاری دوره ها شهریورماه می باشد.

stu جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های 6-42292925 و یا 42292033 تماس بگيريد.

 


stu  لیست  و هزینه دوره ها را می توانید در این قسمت  دانلود کنید

 

p it  p industry  p el

p civil  p mng  p all

    newcost


 stu سامانه ثبت نام در دوره ها

                                                                                                                                                       register 

 

 

 

 

 

 

events
research centers
libs
payan name
sahand
esalatsan new1j
eitaa
news