آگهی مزایده داروخانه مستقر در بیمارستان اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد درنظردارد داروخانه مستقر در بیمارستان اصفهان  خود را ازطریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعــوت می گردد ، جهت دریافت اطلاعات حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir ( قسمت مزایده / مناقصه ) مراجعه و نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

1- سپرده شركت درمزایده مبلغ ده میلیون ریال می باشد كه می بایست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانك ملی شعبه دانشگاه آزاداسلامی نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت درمزایده ارائه گردد.

2 – هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

3 دانشگاه در رد یا قبول هركدام از پیشنهادات مجاز است .

4– بابت خرید اسناد مزایده مبلغ دویست هزار ریال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزدبانك ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال شود.

آدرس نجف آباد – بلواردانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد – ساختمان کتابخانه مرکزی- دبیرخانه كمیسیون معاملات

تلفن دبیرخانه : 42292020 031                                                     تلفن بیمارستان اصفهان : 32345387-031

دورنگار:42291007- 42291107 2291016 4- 031

                   Email:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دبیرخانه كمیسیون معاملات دانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آباد

 دانلود اسناد مزایده

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa